7 september 2016

10 x belastingvoordeel

FiscAlert september 2016 | jrg 22 nr 7 | p.12-14

fiscaal

10 x belastingvoordeel

Met deze slimme en praktische belastingtips bespaart u veel en laat u bij de Belastingdienst geen geld liggen.


1
Doe vooral aangifte!

Doet u nooit belastingaangifte of heeft de Belastingdienst u per brief meegedeeld dat u geen aangifte hoeft te doen? Doe het toch maar wel. Het is de enige manier om er zeker van te zijn dat u geen geld laat liggen. Zo hebben veel ouderen bijvoorbeeld recht op een belastingteruggaaf om de simpele reden dat ze de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, een laag inkomen hebben (ouderenkorting) en/of alleenstaand zijn (alleenstaande-ouderenkorting). Ouders hebben vaak recht op een belastingteruggaaf omdat ze kinderen hebben en daardoor een belastingkorting van toepassing is. Maar u moet wel even aangifte doen!

In 2016 kunt u nog aangifte doen over de jaren 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015. Ons devies: vul eerst de aangifte in om te kijken wat u terug kunt krijgen (en doe dat online, dat scheelt heel wat rekenwerk!). Heeft u een fiscaal partner, doe dan samen aangifte. Zo kunt u aftrekposten en vermogen optimaal verdelen en haalt u het maximale uit de aangifte.


2
Vraag om ambtshalve teruggave

Het kan gemakkelijk gebeuren: een aftrekpost vergeten of per abuis een verkeerd getal invullen in de aangifte. Dat kan vaak nog hersteld worden, zelfs als de aanslag al is opgelegd. Stel, u ziet bij uw belastingaangifte of in de belastingaanslag over 2015 dat de aanslagen over eerdere jaren te hoog waren omdat u iets had vergeten of verkeerd had ingevuld. Of u heeft in FiscAlert gelezen over een aftrekpost die u nog niet heeft gebruikt. De bezwaartermijn — zes weken na dagtekening van de definitieve aanslag — is al verstreken. Wat nu? Geen paniek. Aanslagen over de afgelopen vijf belastingjaren (dit jaar dus vanaf 2011) kunt u in veel gevallen corrigeren door een nieuwe, aangepaste aangifte te versturen. Schriftelijk om ambtshalve herziening verzoeken kan natuurlijk ook

Lees voor alle ins en outs het artikel ‘Foutje? Vraag om ambtshalve teruggave!’ (FiscAlert april 2016, jrg 22 nr 4, p.19, online op www.fiscalert.nl fiscaal). Op www.fiscalert.nl downloads kunt u een ‘Standaardverzoek ambtshalve herziening belastingaanslag’ downloaden.


3
Geef een lagere WOZ-waarde door

Als u bezwaar heeft gemaakt tegen de hoogte van uw WOZ-waarde en de gemeente uw WOZ-waarde heeft verlaagd, moet u zelf de lagere WOZ-waarde doorgeven aan de Belastingdienst (schriftelijk, het adres vindt u op de aanslag). Corrigeer uw IB-aangifte door deze opnieuw in te dienen. Dat kan ook over eerdere jaren. Daarna zal de Belastingdienst uw aanslag(en) inkomstenbelasting aanpassen aan de nieuwe realiteit en ontvangt u het te veel betaalde terug. Maar u moet wel zelf in actie komen!


4
Geef periodiek

Veel mensen weten niet precies wat en hoeveel ze aan welke goede doelen geven. Geeft u ieder jaar aan dezelfde goede doelen? Overweeg dat dan periodiek te doen. Dat is fiscaal een stuk voordeliger, omdat voor u dan geen drempel of maximum geldt. Dat scheelt behoorlijk in de aftrekposten. Lees ook het artikel ‘Haal het maximale uit uw giften’ (FiscAlert april 2014, jrg 20 nr 4, p.16-17, online op www.fiscalert.nl fiscaal).

Tot 2014 was er een wettelijke verplichting om periodieke giften per notariële akte af te handelen. Sinds 2014 kan dat ook met een onderhandse (niet-notariële) overeenkomst, als deze aan een aantal eisen voldoet. Onze ‘Overeenkomst periodieke gift’ vindt u op www.fiscalert.nl downloads.


5
Vergeet niet te middelen

Wie het ene belastingjaar veel verdient en het jaar erop weinig, betaalt — waarschijnlijk — te veel belasting. Gelukkig valt daar wat aan te doen, en wel door het inkomen te verdelen over drie aaneengesloten jaren. Dat noemen we ‘middelen’. Maar de Belastingdienst maakt het ons belastingbetalers niet gemakkelijk: u moet zèlf een middelingsverzoek indienen bij de Belastingdienst, schriftelijk, om in aanmerking te komen voor belastingteruggave. Bovendien geldt een drempel van € 545. U krijgt dus alleen terug wat boven die drempel uitkomt. Is het bedrag lager, dan komt u niet in aanmerking voor deze bijzondere belastingteruggave. Middelen kan uiterlijk tot 36 maanden nadat de laatste aanslag over de drie te middelen jaren definitief is vastgesteld.

Bereken zelf of u recht heeft op een belastingteruggave en over welke periode(n) u het best kunt middelen. Gebruik hiervoor onze middelingscalculatoren op www.fiscalert.nl calculatoren.

6
Koop pensioen bij (en creëer alvast een aftrekpost)

Heeft u een aantoonbaar pensioentekort? Om uw pensioen te zijner tijd aan te kunnen vullen, mag u een aftrekbaar bedrag voor een lijfrente opzij zetten. Dat is overigens alléén interessant als de toekomstige uitkeringen tegen een lager belastingtarief zullen worden belast dan het tarief waartegen de inleg nu kan worden afgetrokken. Of als u over de inleg nog heel veel jaren vermogensrendementsheffing zou moeten betalen. Hoeveel u maximaal kunt aftrekken in uw belastingaangifte hangt af van de zogenaamde ‘jaar- en reserveringsruimte’ (de berekening kunt u, waarschijnlijk vanaf 1 oktober a.s., maken op www.belastingdienst.nl). Voor het opbouwen van lijfrente bent u bij banken het beste af ('banksparen voor pensioen'). Vergelijk de aanbieders op www.123lijfrente.nl en www.moneywise.nl

Check wel altijd de voorwaarden op de site van de aanbieder en lees ook de artikelen ‘Krijgt u genoeg pensioen’ en ‘Zo bouwt u extra pensioen op’ (FiscAlert december 2015, jrg 21 nr 10, p.23 respectievelijk FiscAlert januari 2016, jrg 22 nr 1, p.21-23, online op www.fiscalert.nl pensioen).


7
Plan aanschaf auto van de zaak

Overweegt u een andere auto van de zaak? Let dan goed op. De bijtelling wordt namelijk aangepast per 2017. Voor alle auto’s (met uitzondering van volledig elektrische) wordt die gelijkgetrokken naar 22%. Het is echter mogelijk om nog een aantal jaren te profiteren van de ‘oude’, lagere bijtellingspercentages. Wie dit jaar een nieuwe auto met een CO2-uitstoot van 1-50 gram/km koopt, heeft nog 60 maanden 15% bijtelling. Koopt u een tweedehands auto die in 2015 voor het eerst op kenteken is gezet, dan heeft u bij dezelfde CO2-uitstoot een bijtelling van slechts 7%! Dit percentage geldt gedurende 60 maanden (5 jaar) vanaf de datum dat de auto voor het eerst op kenteken werd gezet.


8
Benut fiscale voordelen schenken

Schenken kan om verschillende redenen het overwegen waard zijn. Het financieel helpen van kinderen of het besparen van erfbelasting zijn vaak de belangrijkste overwegingen. Schenken kan echter ook een inkomstenbelastingvoordeel opleveren. Als het vermogen van de schenker hoger is dan zijn vrijstelling in box 3 en het vermogen van de ontvanger lager, kan door een schenking ook diens box 3-vrijstelling benut worden. Dat levert dan toch weer een belastingbesparing op in box 3.

Heeft u vóór 2010 gebruik gemaakt van de lage éénmalig verhoogde vrijstelling? Bent u van plan voor de eigen woning van uw kind nog een belastingvrije schenking te doen van méér dan € 27.567? Wacht dan niet en schenk in 2016 in elk geval een bedrag waarbij u een beroep doet op de woningschenkvrijstelling. Meer informatie in het artikel ‘Een ton belastingvrij, het kan weer!’ (FiscAlert april 2016, jrg 22 nr 4, p.16-18, online op www.fiscalert.nl schenken & erven).


9
Richt een familiebank op

Eén van onze bestsellers. Heeft u spaargeld ‘over’, dan kunt u uw kind helpen bij de aanschaf van een eigen huis. De familiebanklening is in veel gevallen fiscaal en financieel een stuk voordeliger dan schenken: u ontvangt een hoge rente op uw geld, uw kind kan per saldo voordelig lenen en het mooiste is dat de fiscus meebetaalt!

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de familiebank? Lees dan het artikel ‘Q&A familiebank’ (FiscAlert mei 2015, jrg 21 nr 5, p.12-14, online op www.fiscalert.nl huis & hypotheek). Bereken het voordeel met onze ‘annuïteitencalculator’ op www.fiscalert.nl calculatoren (is er geen annuïtaire aflossingsplicht, gebruik dan onze ‘familiebankcalculator’).


10
Plan uw lijfrente(s)

Veel mensen die in de jaren 80 of begin jaren 90 een koopsom- of lijfrentepolis hebben gesloten, hebben inmiddels te maken met vrijvallend lijfrentekapitaal of krijgen dat binnenkort. Maar wist u dat u uw lijfrente-uitkeringen fiscaal slim kunt plannen en daarmee heel veel geld te besparen valt? Valt uw lijfrente binnenkort vrij, dan mag u zelf kiezen of u de uitkeringen al laat ingaan of nog even uitstelt. Beperk de over de uitkeringen te betalen belasting daarbij zoveel mogelijk. Weet u bijvoorbeeld nu al dat u in een bepaald kalenderjaar geen inkomen zult hebben en heeft u ook te weinig vermogen om uw heffingskortingen volledig te benutten? Dan kan dat jaar een goed moment zijn om de lijfrente voor het eerst tot uitkering te laten komen. Maar u kunt ook wachten tot het jaar waarin u voor het eerst het hele jaar een AOW-uitkering ontvangt: in dat jaar komt u volledig in aanmerking voor de lage 65-plustarieven (tot een inkomen van € 33.715, bedrag 2016). Kortom, het plannen van lijfrentes loont.


Meer belasting- en geldtips? U vindt ze natuurlijk op www.fiscalert.nl