28 november 2017

Belastingplannen 2018 aangepast

De Tweede Kamer heeft het ‘pakket Belastingplan 2018’ aangenomen. Er zijn op het oorspronkelijke plan echter nog wel een aantal wijzigingen aangebracht. De belangrijkste wijzigingen zijn:
 • De vrijstelling in box 3 wordt verhoogd naar € 30.000 (€ 60.000 voor fiscaal partners). In verband daarmee wordt de eerste schijf alsnog verlaagd van € 75.000 naar € 70.800. Door de inflatiecorrectie gaat de grens tussen de tweede en derde schijf € 3.000 omhoog. 

 • Tarieven box 3 2018 (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen)

  vermogen boven de
              vrijstelling van

  forfaitair rendement

  belasting als percentage van het vermogen

  méér dan

  maar niet
              méér dan
     
  0
  70.800
  2,02%
  0,61%
  70.800
  978.000
  4,33%
  1,30%
  978.000
  -
  5,38%
  1,61%
 • ​De verhoging van de giftenaftrek voor culturele instellingen blijft niet alleen in 2018, maar ook daarna. Dit geldt zowel voor de inkomstenbelasting als voor de vennootschapsbelasting.
 • De inkeerregeling wordt alleen afgeschaft voor verzwegen box 3-vermogen uit het buitenland.
 • Er komt op per 2018 toch geen wetgeving waarin is vastgelegd wanneer er sprake is van een schenking tussen partners bij het aangaan van een huwelijk of het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract.
 • De accijnstarieven voor sigaretten en rooktabak worden eenmalig voor 2018 en dus niet structureel verhoogd.
 • De Eerste Kamer moet over het voorgaande nog stemmen (alle documenten zijn [hier] te vinden). Dat gebeurt medio december. Wat al wel definitief vaststaat is dat het eigenwoningforfait in 2018 met 0,05%-punt omlaag gaat naar 0,7%. De daling houdt verband met de ontwikkeling van de woninghuren en de huizenprijzen. Dit is dus nog niet de verlaging in verband met de afschaffing van de zogenaamde Hillen-regeling. In de toekomst zal het eigenwoningforfait daarom nog verder dalen.