3 augustus 2017

Benut de kamerverhuurvrijstelling

Het nieuwe studentenjaar staat weer voor de deur. Wilt u iets bijverdienen? Overweeg dan om een kamer te gaan verhuren aan een student. De inkomsten uit de verhuur zijn belastingvrij als de huuropbrengst (inclusief de vergoeding voor gas, water, elektra, stoffering en/of meubilair) niet hoger is dan € 5.164 per jaar, de verhuur niet van korte duur is en huurder en verhuurder op het betreffende adres staan ingeschreven. Fiscaal partners hebben een dubbele vrijstelling als beide partners recht hebben op een deel van de inkomsten (bijvoorbeeld omdat de partners samen het huis bezitten). Als de kamerverhuurvrijstelling van toepassing is, moet het eigenwoningforfait gewoon worden aangegeven en blijft de hypotheekrente aftrekbaar. Gaat het om kostgangers? Dan zijn de inkomsten belast en de kosten aftrekbaar. Het is wel toegestaan om de inkomsten te splitsen in huur en arbeid. Op het huurdeel kan dan de kamerverhuurvrijstelling van toepassing zijn.