16 april 2018

Hoge Raad: afbouw aanrechtsubsidie mag

Wie niet werkt kan de algemene heffingskorting uitbetaald krijgen ('aanrechtsubsidie') als de andere partner voldoende belasting betaalt. De overheid wil echter af van deze regeling en bouwt haar dus af bij degenen die geboren zijn na 1962. Volgens de Hoge Raad is de afbouw van de algemene heffingskorting voor de minstverdienende partner niet in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Een echtpaar had de zaak aangespannen omdat volgens hen deze uitbetaling van heffingskorting voorziet in een bestaansminimum. Belasten van het bestaansminimum zou volgens hen in strijd zijn met het EVRM. De wetgever heeft de afbouw volgens de Hoge Raad echter voldoende gemotiveerd. Deze aanpassing van de regels valt binnen de vrijheid die de wetgever heeft. Het echtpaar kreeg daarom geen gelijk.

De uitspraak van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:429) is na te lezen op www.rechtspraak.nl