12 mei 2017

Huisjesmelker fiscus te slim af

Onze collega’s van Quote melden dat het cassatieberoep in een zaak tegen een stenenschuiver met 100 studentenkamers is ingetrokken (zie hun nieuwsbericht). Dat blijkt uit een brief van de staatssecretaris Wiebes aan de Hoge Raad die Quote heeft ingezien. De zaak betrof een ‘voormalig metselaar’ die een vastgoedportefeuille had opgebouwd van 23 panden met zo’n honderd studentenkamers. Volgens de ex-metselaar betrof het uitbaten van deze panden ‘vermogensbeheer’, en dat is box 3 (inkomsten uit sparen en beleggen, 30% belasting over een fictieve vermogenswinst van 4%, althans tot 2017, dus 1,2% over de waarde van het vermogen). De Belastingdienst stelde echter dat de metselaar een bedrijf runde, en dat de huuropbrengsten winst uit onderneming dan wel inkomen uit overige werkzaamheden zijn, box 1 dus. Dan kan het belastingtarief oplopen tot 52%. Tegenover het Hof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2017:1072) kon de belastinginspecteur echter niet hard maken dat er echt een bedrijf werd gerund en daarom kreeg de metselaar gelijk. De metselaar was zo slim geweest een deel van de werkzaamheden uit te besteden, zoals het opstellen van huurcontracten, innen van huur en voeren van administratie. De Belastingdienst ging in cassatie, maar ziet daar nu vanaf.

Bij verhuur hangt het van de feitelijke situatie af of er belasting wordt geheven in box 1 of box 3. Wanneer de verhuur veel tijd en arbeid kost van de verhuurder is sprake van box 1. Is dat niet het geval, dan is het vermogensbeheer. Regel het dus slim. Het luistert nauw, dus raadpleeg een adviseur als u panden gaat verhuren.