11 juni 2018

Kinderopvangtoeslag omhoog

Met ingang van 2019 wordt de kinderopvangtoeslag verhoogd. Ook de kinderbijslag (vanaf 2019) en het kindgebonden budget (vanaf 2020) worden verhoogd. De verhoging van de kinderopvangtoeslag houdt mede verband met de verhoging van de maximum uurprijzen voor de dagopvang. Verwacht wordt dat de extra toeslag voldoende is om die prijsverhoging te compenseren.
Ouders met kinderopvangtoeslag gaan er door de hogere vergoedingspercentages per 2019 in doorsnee 0,4% op vooruit. In verband met prijsverhoging voor de dagopvang wordt dit voor ouders met dagopvang voor een klein deel beperkt. Ouders met een kind op de bso gaan er juist meer op vooruit. Een uitzondering zijn ouders met een inkomen boven de € 123.920 die alleen één kind hebben op de dagopvang. Zij gaan er maximaal 0,5% op achteruit.

Een overzicht:

Toetsingsinkomen (1)

2018

2019

Minimum (€ 23.000)

94%

96%

Modaal (€ 36.839)

 86%

 88,3%

 1,5 x Modaal (€ 50.000)

77%

80%

2 x Modaal (€ 74.272)

 58,7%

65,4%

3 x Modaal (€ 114.528)

33,3%

37,6%

4 x Modaal (€ 147.356)

 33,3%

 33,3% (2)

           
(1) Het toetsingsinkomen is het (gezamenlijke) verzamelinkomen van de ouders
(2) Het toetsingsinkomen waarvoor de minimale vergoeding van 33,3% geldt, wordt verhoogd van € 101.000 naar bijna € 124.000Meer informatie op www.rijksoverheid.nl