10 mei 2017

Maak tijdig bezwaar tegen aanslag

De Belastingdienst heeft inmiddels al veel definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2016 verzonden. Controleer uw aanslag goed. Doe dat direct en dien zo nodig een bezwaarschrift in. Op de aanslag vindt u het adres waar het bezwaarschrift naartoe moet. Een bezwaarschrift kan worden ingediend als de inspecteur is afgeweken van de door u ingediende aangifte en u het daarmee niet eens bent. Als u een fout heeft gemaakt bij het invullen van de aangifte — u bent bijvoorbeeld een aftrekpost vergeten — kunt u dat eenvoudig herstellen door opnieuw online aangifte te doen. Een bezwaarschrift schrijven is dan niet nodig.

De bezwaartermijn verstrijkt zes weken na dagtekening van de definitieve aanslag. FiscAlert-abonnees downloaden gratis het concept-bezwaarschrift.