9 augustus 2017

Student? Check recht op aanvullende beurs!

Met het nieuwe studentenleenstelsel is de basisbeurs ten grave gedragen voor nieuwe HBO- en WO-studenten. Maar de aanvullende beurs bestaat nog voor studenten die onder het leenstelsel vallen en bedraagt vanaf september maximaal € 387,92 per maand. De hoogte is afhankelijk van het inkomen van de ouders en de aanvullende beurs wordt omgezet in een gift als de student binnen 10 jaar zijn diploma haalt. Maak een berekening op www.duo.nl. Lees ook ons artikel ‘Top-5 tips voor (nieuwe) studenten’.