14 december 2016

AFM wijzigt hypotheekregels

Met ingang van 2017 gelden strengere hypotheekeisen. Maximaal mag 101% in plaats van 102% van de waarde van de woning worden geleend. Ook de inkomenseisen veranderen. Het moment waarop getoetst wordt of de hypotheek verantwoord kan worden verstrekt, is gewijzigd door nieuwe Europese regels (zie ook de Kamerbrief over het standpunt van AFM hierover van 13 december 2016). Omdat niet langer de datum van de hypotheekaanvraag als peildatum geldt, maar het moment waarop de bank akkoord gaat, dreigen hypotheken die dit jaar aangevraagd zijn maar niet voor 1 januari worden goedgekeurd onder de nieuwe leennormen van 2017 te gaan vallen. Daarom komt de AFM met een overgangsregeling. Aanvragers die na 1 januari 2017 een definitief aanbod krijgen maar voor 31 december 2016 een offerte hebben gevraagd kunnen door de hypotheekaanbieder getoetst worden met de leennormen uit 2016. Deze overgangstermijn geldt tot 1 februari 2017.

Meer informatie op www.afm.nl