6 oktober 2017

Belastingvoordeel hypotheekrenteaftrek verder omlaag

Vanaf 2020 wordt het belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd. Dat blijkt uit het conceptregeerakkoord. Sinds 2014 wordt het maximale tarief waartegen mensen hun hypotheekrente kunnen aftrekken jaarlijks met 0,5% afgebouwd tot uiteindelijk 38%. Hierdoor ligt het maximale tarief waartegen de hypotheekrente kan worden afgetrokken in 2017 op 50%. In het conceptregeerakkoord wordt die afbouw vanaf 2020 versneld uitgevoerd:
2018: verlaging met 0,5% naar 49,5%
2019: verlaging met 0,5% naar 49%
2020: verlaging met 3% naar 46%
2021: verlaging met 3% naar 43%
2022: verlaging met 3% naar 40%
2023: verlaging met 3% naar 37%
Vanuit Europa en de OESO maar ook vanuit De Nederlandsche Bank wordt al jaren aangedrongen op het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek om de woningmarkt stabieler te maken. Het gehele regeerakkoord wordt dinsdag verwacht.