9 december 2016

Boeterente vaak te hoog

Vervroegd aflossen en oversluiten zijn populair vanwege de lage rente. Het vervroegd aflossen of oversluiten van de hypotheek brengt vaak boeterente met zich mee. Die boeterente wordt door iedere bank weer anders berekend en kan hoog uitvallen. Bedragen van tienduizenden euro's zijn niet ongewoon als de resterende rentevastperiode nog lang is en het verschil tussen de oude en nieuwe rente groot . Uit een analyse van hypotheekadviseur Jos Koets blijkt dat bijna alle banken de boeterente bij annuïtaire en lineaire hypotheken op dezelfde manier berekenen als bij een aflossingsvrije hypotheek. Dat levert een veel te hoge boeterente op. Bij een annuïtaire of aflossingsvrije hypotheek zou immers rekening gehouden moeten worden met het feit dat deze hypotheken tijdens de looptijd geleidelijk worden afgelost. Voor zover Jos Koets bekend is, is ABN Amro de enige bank die de berekening wel goed maakt wat de annuïtaire en lineaire hypotheek betreft.

Er kan veel mis gaan bij het berekenen van de boeterente. Check die daarom altijd. Lees voor meer informatie het artikel van Jos Koets op www.iex.nl. Lees ook ons artikel Check uw boeterente.