20 oktober 2017

Hoeveel hypotheek kunt u krijgen in 2018?

Hoeveel een huishouden kan lenen voor de aankoop van een huis wordt jaarlijks vastgesteld op basis van een advies van het Nibud. Het Nibud heeft de nieuwe normen voor 2018 bekend gemaakt. Tweeverdieners kunnen in 2018 meer lenen. Het tweede inkomen gaat voor 70% meetellen (nu nog 60%). De komende jaren zal het tweede inkomen geleidelijk voor 100% gaan meetellen. Voor de meeste andere inkomenscategorieën geldt een leencapiciteit die net iets onder die van 2018 ligt: het verschil tussen de maximale hypotheek in 2017 en in 2018 is echter volgens de grafiek op www.nibud.nl slechts € 5.000. Door de verwachte loonstijging zullen veel huishoudens echter meer kunnen lenen. Bij een loonstijging van 2,2% gaat het om € 0 tot € 15.000 extra. Het Nibud heeft in haar advies rekening gehouden met het feit dat volgend jaar in principe tot maximaal 100% (nu nog 101%) van de waarde van het huis mag worden geleend.

Meer informatie op www.nibud.nl