1 december 2017

Onroerendezaakbelasting omhoog

De onroerendezaakbelasting (OZB) stijgt in 2018 gemiddeld met 1,7%. Dit blijkt uit de jaarlijkse steekproef van de Vereniging Eigen Huis (VEH) in 104 gemeenten. Gemeenten blijven hiermee voor het tweede jaar op rij gemiddeld onder de zogenaamde macronorm die voor 2018 op 3,1% is vastgesteld. De macronorm is een plafond voor het totaal van alle gemeenten. De afzonderlijke gemeenten mogen de OZB meer laten stijgen. Bij een kwart van de gemeenten ligt de stijging op meer dan 3% en er zijn zelfs uitschieters naar meer dan 10% (Haren, Cuyk en Roozendaal). In 22 van de onderzochte gemeenten daalt de OZB. Gemiddeld betalen huiseigenaren € 285 aan OZB. 

De werkelijke gemiddelde stijging pakte de afgelopen jaren aanzienlijk hoger uit dan uit de steekproef van de Vereniging Eigen Huis bleek. Voor 2015, 2016 en 2017 werd een stijging verwacht van respectievelijk 2,4%, 1,8% en 1,3%. In werkelijkheid bedroeg de stijging voor 2015, 2016 en 2017 respectievelijk 3,4%, 2,45% en 1,88%. We zijn benieuwd wat de werkelijke stijging voor 2018 zal zijn!