30 november 2016

Onroerendezaakbelasting omhoog

De onroerendezaakbelasting (OZB) stijgt in 2017 gemiddeld met 1,3%. Dit blijkt uit een steekproef van de Vereniging Eigen Huis (VEH) onder 109 van de 390 gemeenten. Gemeenten blijven hiermee voor het eerst in vijf jaar gemiddeld onder het maximum van 1,97% (de zogenaamde macronorm). De macronorm is een plafond voor het totaal van alle gemeenten. De afzonderlijke gemeenten mogen de OZB meer laten stijgen. Bij 32 gemeenten ligt de stijging op meer dan 2% en er zijn zelfs uitschieters naar 8% (Apeldoorn), 11% (Ommen) en 12% (Haren). In 29 gemeenten daalt de OZB. Gemiddeld betalen huiseienaren € 273 aan OZB.

Begin volgend jaar is definitief bekend of gemeenten binnen de macronorm blijven. De werkelijke gemiddelde stijging pakte voor 2016 ook aanzienlijk hoger uit: de steekproef van VEH in december 2015 leverde toen een verwachte stijging op van 1,8% terwijl de gemiddelde stijging in werkelijkheid maar liefst 2,45% bleek te zijn.