27 september 2017

'Renteaftrek restschuld moet blijven'

De NVM en De Hypotheekshop vinden dat de regeling voor renteaftrek over restschuld verlengd moet worden (zie www.hypotheekshop.nl). Zij hebben daarom een brief geschreven aan de Tweede Kamer. De huidige regeling eindigt eind 2017. Volgens NVM en De Hypotheekshop is de woningmarkt nog niet overal hersteld. Vooral in de krimpregio’s staat nog steeds 15-30% van de woningen ‘onder water’ en staan ze relatief lang te koop. Iedere maand vragen gemiddeld 100 huizenkopers restschuldfinanciering aan onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Eerder vroeg ook de Vereniging Eigen Huis al om verlenging van de regeling. Dat verzoek werd in juni  echter door het kabinet afgewezen.

Als er geen gehoor wordt gegeven aan het verzoek, zien de regels er als volgt uit: wie vanaf 2018 zijn huis verkoopt en blijft zitten met een restschuld, heeft daardoor geen recht op renteaftrek over de restschuld. Wie een restschuld heeft uit de periode 28  oktober 2012 tot en met 31 december 2017 kan de rente nog wel tot 15 jaar na het ontstaan van de schuld blijven aftrekken.