7 februari 2018

Snelle hypotheek met NHG voor zzp’er krijgt vervolg

Het initiatief van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) waarin zzp’ers met behulp van een inkomensverklaring al na 12 maanden een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) kunnen afsluiten, is een succes. Inmiddels accepteren 15 geldverstrekkers de inkomensverklaring en hebben ruim 1.000 zzp’ers een hypotheek kunnen aanvragen. Het WEW wil in 2018 ook acceptatiekaders voor andere ondernemingsvormen ontwikkelen. Hierdoor kunnen straks nog meer ondernemers al na 1 jaar een hypotheek met NHG afsluiten. Voorheen gold dat een hypotheek met NHG pas na drie jaar zelfstandigheid mogelijk was.

Het actuele overzicht van geldverstrekkers die deze werkwijze hebben omarmd vindt u op www.nhg.nl/zzp