14 april 2017

Sneller hypotheek met NHG voor zzp’er

Sinds eind 2016 zijn er 250 zzp’ers die een inkomensverklaring hebben ontvangen waarmee zij al na een jaar zelfstandigheid een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) konden aanvragen. Voorheen gold dat een hypotheek met NHG pas na drie jaar zelfstandigheid mogelijk was. Met de inkomensverklaring is het dus makkelijker om een hypotheek af te sluiten. Bovendien sluiten steeds meer banken zich aan bij dit initiatief van het WEW (Waarborgfonds Eigen Woningen, de uitvoerder van de NHG). Hypotheken met NHG zijn mogelijk voor woningen met een koopsom tot € 245.000.  Overigens moet de zzp’er nog wel akkoord krijgen van de bank voor zijn hypotheek.

NHG beperkt het risico voor bank en huizenbezitter. Op www.nhg.nl vindt u de banken die aan zzp'ers die een jaar als zelfstandige werkzaam zijn, een hypotheek verstrekken. De inkomensverklaring kan worden aangevraagd bij één van de drie op www.nhg.nl genoemde belastingadvieskantoren.