15 februari 2017

Check uw WOZ-beschikking!

In het eerste kwartaal worden de nieuwe WOZ-beschikkingen verzonden. De WOZ-beschikking is de grondslag voor veel belastingen en heffingen. Ze bepaalt niet alleen de hoogte van de OZB, maar ook de ‘watersysteemheffing’ van de waterschappen, het eigenwoningforfait in de IB-aangifte of, als het om een tweede of tijdelijk verhuurde eigen woning gaat, de te belasten waarde in box 3. Zelfs bij de waardebepaling van woningen bij schenken of erven wordt de WOZ-waarde als uitgangspunt gebruikt. Daarom is het belangrijk dat de waarde van uw huis niet te hoog wordt ingeschat. En dat u bezwaar maakt als dat in uw ogen toch het geval is. Dat kan met ons ‘Bezwaarschrift WOZ’. Beargumenteer uw bezwaar goed en vermeld ook hoeveel de WOZ-waarde volgens u zou moeten zijn. Bezwaar maken kost niets, behalve een beetje tijd en wat moeite. Wie zich die moeite wil besparen, kan ook terecht bij speciale bureaus (zoals www.wozspecialisten.nl). Dat kost u niets. Als het bezwaar gegrond is, betaalt de gemeente de kosten. Wordt het bezwaar afgewezen, dan zijn de kosten voor rekening van het bureau.

Vergelijk uw WOZ-waarde met die in uw omgeving op www.wozwaardeloket.nl (is uw gemeente nog niet aangesloten, kijk dan even op de site van uw gemeente). Lees ook het artikel ‘Te hoge WOZ? Maak bezwaar!’, en kijk eens op www.futd.nl voor argumenten om uw WOZ-waarde te verlagen.