2 maart 2018

Te hoge WOZ? Maak bezwaar!

In deze tijd van het jaar ontvangt u uw nieuwe WOZ-beschikking. Maak tijdig bezwaar als de WOZ-waarde te hoog is! De WOZ-beschikking is namelijk de grondslag voor veel belastingen en heffingen. Ze bepaalt niet alleen de hoogte van de OZB, maar ook de ‘watersysteemheffing’ van de waterschappen, het eigenwoningforfait in de IB-aangifte of, als het om een tweede of tijdelijk verhuurde eigen woning gaat, de te belasten waarde in box 3. Zelfs bij de waardebepaling van woningen bij schenken of erven wordt de WOZ-waarde als uitgangspunt gebruikt. Bezwaar maken kan met ons ‘Bezwaarschrift WOZ’. Beargumenteer uw bezwaar goed en vermeld ook hoeveel de WOZ-waarde volgens u zou moeten zijn. Bezwaar maken kost niets, behalve een beetje tijd en wat moeite. Wie zich die moeite wil besparen, kan ook terecht bij speciale bureaus (zoals WOZ-specialisten, www.wozspecialisten.nl). Dat kost u niets. Als het bezwaar gegrond is, betaalt de gemeente de kosten. Wordt het bezwaar afgewezen, dan zijn de kosten voor rekening van het bureau.

Uw nieuwe WOZ-waarde is te hoog als deze hoger is dan de vrije verkoopwaarde van de woning op 1 januari 2016 (ook wel peildatum genoemd). Vergelijk uw WOZ-waarde gratis op www.wozwaardeloket.nl. Of met verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Die kunt u opvragen op www.kadaster.nl/-/koopsominformatie (betaalde service).

GEBRUIK DEZE WOZ-WAARDE NIET VOOR UW AANGIFTE INKOMSTENBELASTING OVER 2017! VOOR DE AANGIFTE GEBRUIKT U DE WOZ-WAARDE DIE U VORIG JAAR VAN UW GEMEENTE KREEG. DOWNLOAD ONZE HANDIGE GRATIS AANGIFTETIPS-APP