15 mei 2017

Afkoopverbod voor kleine pensioenpotjes

Het recht van pensioenuitvoerders om kleine pensioenpotjes af te kopen vervalt. In plaats van mensen te verplichten om tussentijds kleine pensioenbedragen op te nemen, gaan pensioenfondsen en verzekeraars deze kleine pensioenen samenvoegen. Door deze te bundelen, krijgen die kleine pensioenen een echte pensioenbestemming. De ministerraad heeft ingestemd met dit voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het wachten is nu op het advies van de Raad van State. Daarna moeten de Tweede en Eerste Kamer hier nog over stemmen. Het streven is de wet in januari 2018 in werking te laten treden. Aanleiding voor aanpassing van de regels is dat steeds meer werknemers door kortlopende dienstverbanden te maken krijgen met kleine potjes. Wanneer deze voortdurend worden afgekocht bouwen deze werknemers uiteindelijk geen of weinig pensioen op.

Echt beter worden werknemers niet van deze regeling. Het voordeel is op z'n hoogst dat het beetje opgebouwde pensioen bewaard blijft tot de pensioendatum en niet alvast verdwijnt in de huishoudpot. Lees voor meer informatie het bericht op www.rijksoverheid.nl en ons nieuwsbericht ‘Nieuwe regels voor kleine pensioenpotjes’ d.d. 23 november jl.