20 november 2017

AOW-leeftijd naar 69 in 2040?

Econoom Willem Heeringa (Tilburg University) stelt op basis van zijn promotieonderzoek dat de AOW-leeftijd naar 69 moet. Volgens Heeringa is de verhoging door de overheid naar 67 jaar in 2021 niet genoeg. Hij becijferde dat de AOW-leeftijd in 2040 naar 69 moet gaan als we de AOW-premies niet willen verhogen en/of de AOW-uitkering niet willen verlagen. De AOW-leeftijd voor 2040 staat nog niet vast, maar tot en met 2023 is die al wel bekend (zie ook ons nieuwsbericht): dat jaar ligt de AOW-leeftijd op 67 jaar en 3 maanden — net als in 2022, omdat de levensverwachting minder snel stijgt dan voorspeld. Overigens denken de statistici dat dit een incidentele meevaller is en dat de AOW-leeftijd na 2023 verder zal stijgen. De tool (gebaseerd op de huidige regels en een schatting van de levensverwachting door het CBS) op www.svb.nl gaat voor 2040 uit van een AOW-leeftijd van 69 jaar en 6 maanden. Als het aan vakbond FNV ligt wordt de AOW-leeftijd echter bevroren op 65 jaar en 9 maanden. Maar volgens minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) gaat dát dus niet gebeuren.