2 februari 2018

Beter inzicht in pensioen

Pensioenfondsen en verzekeraars moeten mensen die pensioen opbouwen beter wijzen op de kans dat de hoogte van het pensioen kan mee- of tegenvallen. Daarom moeten zij vanaf volgend jaar niet alleen het verwachte pensioen laten zien, maar ook hoeveel je krijgt als het mee- of tegenvalt. Dat staat in een brief over pensioencommunicatie die minister Koolmees naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De site www.mijnpensioenoverzicht.nl toont daarom straks niet langer één verwacht bedrag, maar drie bedragen, op basis van een verwacht scenario, een optimistisch scenario en een pessimistisch scenario.

In die scenario’s is rekening gehouden met economische ontwikkelingen. Op deze manier krijgen mensen een beter en realistischer beeld van het te verwachten pensioen en de risico’s die daarmee samenhangen.