16 december 2016

CBS: 30% meer AOW'ers in 2040

In 2040 zal Nederland naar verwachting 3,9 miljoen AOW'ers tellen, bijna 30% meer dan nu. Hierbij is rekening gehouden met de koppeling die door de overheid gelegd is tussen verhogingen van de AOW-leeftijd en de ontwikkeling van de levensverwachting. Deze levensverwachting is in 2016 ruim 5 jaar hoger dan in 1956, het jaar waarin de Algemene Ouderdomswet (AOW) werd aangenomen. In 2040 ligt de levensverwachting waarschijnlijk ruim 8 jaar hoger dan in 1956. Als de wetgeving niet verandert zal, uitgaande van de huidige prognose, de AOW-leeftijd in 2040 op 69 jaar en zes maanden liggen. Er zullen in 2040 10,3 miljoen inwoners tussen de 20 jaar en de AOW-leeftijd zijn. Dat betekent dat er in 2040 dan 26 mensen in de werkende leeftijd (20+) op elke 10 AOW’er zullen zijn. Nu is die verhouding nog bijna 33 op de 10.

Deze cijfers blijken uit de nieuwste prognose van het CBS.