14 mei 2018

DNB: pensioenpremie is te laag

Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) biedt de wet nog te veel ruimte voor een te lage pensioenpremie en een te hoge pensioenuitkering. Van die ruimte is in de afgelopen jaren bovendien gebruik gemaakt. Pensioenfondsen brengen daardoor zichzelf in gevaar. Er gaat te veel vermogen uit de pensioenfondsen en kortingen worden te lang uitgesteld. Het herstel van de pensioenfondsen is daardoor volledig afhankelijk van de beleggingsresultaten. In 2015, 2016 en 2017 kwam € 15,9 miljard aan nieuwe pensioenopbouw uit het vermogen van het pensioenfonds in plaats van uit de premie. Tegelijkertijd werden pensioenen, ondanks dat er tekorten waren, meerdere jaren achter elkaar volledig uitgekeerd. En dat ging in 2015, 2016 en 2017 voor in totaal € 1,9 miljard ten laste van het vermogen van de pensioenfondsen. Een en ander is mede het gevolg van nieuwe wetgeving waardoor pensioenfondsen langer de tijd hebben om aan herstel van de dekkingsgraad te werken, zonder daarbij de premie fors te verhogen of de uitkering te korten. DNB is per saldo niet tevreden over het effect van deze wetgeving.

Een en ander staat in het position paper dat is geschreven voor het rondetafelgesprek met de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.