7 april 2017

Pensioenpotje voor iedereen?

Iedereen een eigen pensioenpot laten opbouwen en pas tien jaar voor de pensioendatum zekerheid over de hoogte van het pensioen. Dat staat in een nog vertrouwelijk conceptadvies van de Sociaal-Economische Raad (SER) waarover de Volkskrant publiceert. Drie jaar geleden had het kabinet al om een advies gevraagd. In een eerdere verkenning (zie ons bericht uit mei 2016) concludeerde de SER al dat de persoonlijke pensioenpot zeer interessant is en dat het systeem en de uitkeringen stabieler worden. Het stelsel leidt niet tot hogere pensioenen, maar de kans op een toekomstige daling van het pensioen is wel kleiner dan nu. In het advies wordt dat idee iets verder uitgewerkt:
  • pensioenpremies verdwijnen niet meer in een collectieve kas maar worden gestort op een persoonlijke pensioenrekening;
  • het pensioenfonds belegt het geld, het rendement is voor de deelnemer;
  • tien jaar voor de pensioendatum wordt het geld alsnog overgeheveld naar een collectieve pensioenpot met minder beleggingsrisico, eerder is er dus geen duidelijkheid over de hoogte van het pensioen;
  • waar deelname aan de pensioenregeling verplicht is, blijft dat het geval.

  • Helaas bevat het rapport nog steeds geen advies over een overgangsregeling. Jonge mensen betalen nu eigenlijk teveel premie en ouderen te weinig. Normaal gesproken compenseert zich dat vanzelf als jonge mensen ouder worden. Dat gebeurt niet meer als gekozen wordt voor de persoonlijke pensioenpot. En daarvoor moet dus nog steeds een overgangsregeling bedacht worden (zie ook het artikel ‘Waar gaat het heen met ons pensioen? - deel 2’).