24 januari 2017

Update exit pensioen in de BV

De mogelijkheid om pensioen op te bouwen in de eigen (pensioen-)BV verdwijnt. Het was aanvankelijk de bedoeling dat dat al per 1 januari het geval zou zijn. Vlak voor de jaarwisseling zou de Eerste Kamer hierover stemmen, maar die stemming werd uitgesteld op verzoek van de staatssecretaris. Er was namelijk onrust ontstaan over de mogelijkheden om de (toekomstige) indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken ten laste van de fiscale winst te brengen. Bij nader inzien staat het kabinet dat onder voorwaarden toch toe. De staatssecretaris heeft daarover een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. De verwachting is dat daarmee de laatste hobbels zijn genomen en de maatregelen per 1 april kunnen ingaan.

Meer informatie is te vinden in ons artikel 'Exit pensioen in de BV'.