4 januari 2017

Geen pensioenkorting bij grote pensioenfondsen

Het ABP, PFZW, bpfBouw, PME, en PMT gaan dit jaar de pensioenen niet verlagen. De dekkingsgraad lag bij deze fondsen eind december ruim boven de kritische grens van 90%. Gemiddeld bedroeg de dekkingsgraad van alle pensioenfondsen eind december 102%. Dat blijkt uit een bericht van adviesbureau Aon Hewitt. De gemiddelde dekkingsgraad lag daarmee op hetzelfde niveau als eind 2015. De beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden en leidend voor kortingen of indexatie, is in 2016 gedaald van 104% naar 98%. Dit is lager dan het wettelijke vereiste minimum van 104,3%. Veel fondsen zullen daardoor vóór 1 april 2017 een nieuw herstelplan moeten indienen.