30 juni 2017

Nieuw Europees pensioenpotje?

De Europese Commissie (EC) wil dat er een nieuw Europees pensioenproduct op de markt komt: PEPP (Pan-European Personal Pension Product). De vergrijzing en de lappendeken aan pensioenvoorzieningen in de verschillende landen en het hier en daar ontbreken ervan maken dat de EC zo’n Europees potje nodig vindt. Op dit moment neemt maar 27% van de Europeanen tussen de 25 en 59 jaar deel aan een pensioenproduct, AOW en vergelijkbare regelingen niet meegerekend. Het potje is een vrijwillig persoonlijk pensioenpotje en zal door heel Europa met dezelfde standaard kenmerken in de markt worden gezet. Wie binnen Europa verhuist kan gewoon blijven sparen via ditzelfde pensioenpotje. Het potje dient als aanvulling op de bestaande regelingen en is dus niet bedoeld als vervanger daarvan. De EC roept de verschillende landen op om hun nationale wetgeving zo aan te passen dat voor het Europese pensioenpotje dezelfde regels gaan gelden als voor soortgelijke nationale pensioenpotjes.

De PEPP moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en door de Raad van de Europese Unie. Meer informatie op www.ec.europa.eu/commission/news/new-pan-european-personal-pension-products_nl. Het succes van de PEPP staat of valt met de uitwerking ervan: denk aan kosten, flexibiliteit en voorwaarden.