23 januari 2017

‘Pensioenpremie voor veel Nederlanders omhoog’

Uit onderzoek van Het Financieele Dagblad blijkt dat zeker 1,6 miljoen Nederlanders (30% van de premiebetalers) dit jaar meer premie voor hun pensioen moeten betalen dan vorig jaar. Een derde van de 54 bedrijfstakpensioenfondsen heeft namelijk de premie verhoogd. Daardoor hebben niet alleen gepensioneerden, maar ook werknemers last van de slechte marktomstandigheden. In sommige gevallen gaat het om meer dan 2% extra premie. Ondanks de hogere premie, is die in ieder geval bij PGB nog steeds niet kostendekkend, en de verwachting is dat dat bij veel meer fondsen speelt. Premiebetalers betalen daardoor nog steeds minder dan de kostprijs voor hun pensioen.