23 oktober 2017

Schenk eens een lijfrentetermijn

Bent u in het bezit van zogenaamde ‘oud-regimepolissen’ (koopsompolissen van vóór 1 januari 1992 en lijfrentepolissen van vóór 16 oktober 1990)? Prijs uzelf dan gelukkig. U heeft indertijd de premie voor de koopsom- of lijfrentepolis van uw belastbaar inkomen afgetrokken — misschien zelfs tegen het toptarief, dat in de jaren ’70 op niet minder dan 72 procent lag. Als u de vrijvallende lijfrentetermijnen op uw eigen rekening laat storten, verdient u het verschil tussen het tarief waartegen u de premie toen heeft afgetrokken en het tarief dat u nu betaalt. Maar het kan fiscaal nog voordeliger zijn om de uitkeringen aan uw meerderjarige (klein)kinderen te schenken als ze nog niets of weinig verdienen, bijvoorbeeld als ze studeren. Hoe dit precies werkt, leest u in het ‘Stappenplan schenken lijfrente(termijnen)’.