9 maart 2018

Pensioen straks automatisch verdeeld bij scheiding

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de regels voor het verdelen van het pensioen bij echtscheiding aanpassen. Na een scheiding heeft u recht op de helft van het pensioen dat uw ex-partner heeft opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Nu moet u dat nog binnen twee jaar zelf doorgeven aan het pensioenfonds Als u dat vergeet of te lang uitstelt, moet u de uitbetaling zelf met uw ex-partner regelen, ook als die daar geen zin in heeft. Straks is die melding niet meer nodig om het pensioen rechtstreeks uitbetaald te krijgen. Pensioenfondsen moeten de pensioenrechten bovendien direct na scheiding gaan verdelen tussen de ex-partners (conversie), tenzij partners aangeven dat ze het anders willen regelen. Nu gebeurt dat in principe pas vlak voor de ingang van het pensioen (verevening), waardoor ex-partners levenslang afhankelijk van elkaar blijven voor beslissingen over hun pensioen. Bijvoorbeeld over de vraag wanneer het pensioen moet ingaan.

Het duurt nog wel even voordat de nieuwe regels ingaan. Medio 2019 wordt dit behandeld in de tweede kamer. Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl. Bent u recent gescheiden of gaat u binnenkort scheiden? Lees dan ons artikel ‘Pensioen en scheiding’.