30 januari 2017

Waarschuwing voor lager pensioen jongeren

Naar aanleiding van Kamervragen heeft het CPB in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken doorgerekend wat de effecten zijn van het invoeren van een bodem in de rekenrente voor pensioenfondsen. Het CPB-rapport wijst uit dat jongere generaties het risico lopen dat hun pensioen 30% lager uitvalt als voor die alternatieve berekening wordt gekozen. Oudere deelnemers zouden hiervan juist profiteren. De rekenrente is een fictieve rente die fondsen moeten hanteren bij het bepalen van hun financiële positie. Deze rente is op dit moment erg laag waardoor indexatie van pensioen niet mogelijk is en enkele fondsen de pensioenen zelfs moeten korten. Daarom willen sommige partijen een bodem in de rekenrente. Volgens Klijnsma moeten jong en oud op een goed pensioen kunnen rekenen. Zij voelt daarom niets voor een bodem in de rekenrente.  'Er wordt dan meer geld uitgekeerd, terwijl de werkelijke financiële positie van de pensioenfondsen niet verbetert', aldus Klijnsma. Behalve het invoeren van de bodem in de rekenrente, lag er ook nog een verzoek om te kijken naar het verlengen van de hersteltermijn voor pensioenfondsen. Op dit moment ligt de dekkingsgraad van veel fondsen tussen de 90% en 110%. Daardoor kunnen pensioenfondsen de pensioenen weliswaar niet indexeren, maar korten is dan niet nodig. Het kabinet ziet daarom tevens geen reden voor een langere hersteltermijn voor pensioenfondsen.

Spelen met de rekenrente verschuift het probleem van de lage rente alleen maar. Kies daarom voor een echte oplossing voor uw pensioen. Lees er meer over in ons artikel 'Zo bouwt u extra pensioen op'.