8 december 2017

Benut de jaarlijkse vrijstelling

Als ouders kunt u bijvoorbeeld jaarlijks tot € 5.320 (bedrag 2017) belastingvrij schenken aan elk van uw kinderen. Het maakt niet uit hoe oud uw kind is en u hoeft voor deze schenking ook niet naar de notaris of aangifte te doen. Vergeet dus niet dit jaar de schenkingsvrijstelling te benutten. Wilde u nu eigenlijk méér schenken? Ook dat kan: u maakt direct al in januari nóg een keer een bedrag over met gebruikmaking van de schenkingsvrijstelling van volgend jaar. Op die manier kan in een kort tijdsbestek een aardig stuk(je) van uw vermogen naar uw kinderen doorschuiven. Belastingvrij.

Heeft u te weinig box 3-vermogen om vermogensrendementsheffing te betalen — bijvoorbeeld omdat uw vermogen voornamelijk uit uw eigen woning bestaat — en hebben de beoogde begunstigden van een schenking wèl box 3-vermogen? Begin dan niet te vroeg met het overhevelen van vermogen, ook niet op papier. De ontvangers betalen vermogensrendementsheffing over alles boven de vrijstelling en een besparing op de erfbelasting wordt dan al snel ongedaan gemaakt door de extra inkomstenbelasting in box 3!