5 januari 2018

Benut de schenkingsvrijstelling (opnieuw!)

Heeft u in december geld geschonken aan (klein)kinderen of andere dierbaren? Als u wilt, kunt u dat deze maand weer doen. U heeft dan in een korte tijd belastingvrij een leuk bedrag overgeheveld. Bovendien hoeft u er de rest van het jaar niet meer aan te denken. De jaarlijkse schenkingsvrijstelling voor schenkingen door ouders aan kinderen bedraagt dit jaar € 5.363. Voor schenkingen aan anderen (bijvoorbeeld kleinkinderen, nichtjes en neefjes) bedraagt de vrijstelling dit jaar € 2.147.