26 februari 2018

Goedkoper trouwen in gemeenschap van goederen

Sinds 1 januari trouwen stellen die geen huwelijkse voorwaarden laten opmaken niet meer in gemeenschap van goederen, maar in beperkte gemeenschap van goederen. Wie nog wel in gemeenschap van goederen wil trouwen moet huwelijkse voorwaarden laten opmaken bij de notaris. Dat kost al snel € 480 tot € 650. Het kabinet vindt dat duur en ingewikkeld. Daarom hoeven stellen die in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen straks niet meer naar de notaris voor huwelijkse voorwaarden. Zij kunnen dan volstaan met een verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De maatregel geldt ook voor het geregistreerd partnerschap. De verklaring kan tot uiterlijk één werkdag voor het huwelijk worden ingediend bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar men wil trouwen. Dit kan straks zowel digitaal als op papier.

Stellen die nu trouwen of een geregistreerd partnerschap aan willen gaan kunnen van de nieuwe regels nog geen gebruik maken. Het wetgevingstraject moet eerst worden afgerond. Meer informatie op www.rijksoverheid.nl