27 juli 2017

Laat de kleinkinderen erven

De erfbelastingvrijstelling voor kinderen bedraagt € 20.148. Wat niet iedereen weet is dat deze vrijstelling ook voor kleinkinderen geldt. Zeker als u meerdere kleinkinderen heeft, kunt u behoorlijk wat erfbelasting besparen door bij testament aan hen te legateren, en wel de 10-20% (afgerond € 2.000-4.000 per kleinkind) die uw kinderen anders over het geërfde bedrag zouden moeten betalen. De uiteindelijke besparing is minstens het tweevoudige, want ook de tussenstap — vererving van kind naar kleinkind met opnieuw 10% of 20% erfbelasting — vindt niet plaats. Bij testament kunt u ook vastleggen dat de kleinkinderen het geld tot een bepaalde leeftijd niet kunnen verbrassen (‘erven onder bewind’). De ouders — of andere bewindvoerders — houden de hand dan namens u op de knip. Bespreek de mogelijkheden eens met uw notaris.