6 december 2017

Schenkingsvrijstelling € 100.000 onverwacht groot succes

Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat het tijdelijk verhogen van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning naar € 100.000 in 2013 en 2014 een onverwacht groot succes was. De verwachting was dat deze zo’n 20.000 keer zou worden gebruikt. In werkelijkheid werd in twee jaar tijd 159.000 keer gebruik gemaakt van de regeling. Dat kostte de schatkist € 1.035 miljoen in plaats van de geraamde € 104 miljoen. Naar schatting 74% van de mensen heeft de regeling gebruikt om de hypotheekschuld te verkleinen, 19% heeft de schenking gebruikt bij de aankoop van een woning en 7% heeft de schenking gebruikt voor een verbouwing, afkoop erfpachtrecht, afbouw restschuld of een mix van voornoemde aanwendingsmogelijkheden. De regeling deed waarvoor hij was ingevoerd, aldus de Rekenkamer, namelijk het aantal onderwaterhypotheken structureel omlaag brengen.

Met ingang van 2017 is de schenkingsvrijstelling permanent verhoogd naar € 100.000. Wel geldt er nu een leeftijdsgrens. De vrijstelling kan alleen worden gebruikt als de ontvanger 18 jaar of ouder is maar nog geen 40. Het permanente karakter van de vrijstelling maakt dat er, afgezien van de leeftijdsbeperking, minder haast is bij het benutten van de vrijstelling. Als u hem wilt gebruiken, hoeft u er in ieder geval niet voor naar de notaris: gebruik onze ‘Schenkingsakte hoge vrijstelling’. En lees voor meer informatie ‘Zo schenkt u een ton... belastingvrij!’ en ‘De jubelton in de praktijk!’.