7 februari 2017

Fouten in energienota's

Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH) blijkt dat 5% tot 10% van de energienota’s fouten bevatten. De fouten zijn, door de complexiteit van de nota, soma alleen door experts te ontdekken. VEH roept toezichthouder ACM daarom op hier werk van te maken. Door de fouten betalen consumenten enkele tientjes tot soms honderden euro’s teveel. VEH kwam de volgende fouten tegen:
  • te hoge netbeheerkosten
  • onjuist verbruik
  • geen vermindering energiebelasting
  • het onterecht toepassen van een correctiefactor voor elektriciteit
  • niet de tarieven van het aanbod
  • De fouten doen zich voor bij diverse energieleveranciers.

    Op www.eigenhuis.nl kunt u meer informatie vinden over de gevonden fouten. Wat u moet doen als uw energierekening fouten bevat, kunt u lezen op www.consuwijzer.nl/energie/klachten/klacht-over-energiebedrijf