5 december 2017

DNB: aanvullende zorgverzekering dreigt te verdwijnen

Steeds minder mensen hebben een aanvullende zorgverzekering. Nu heeft nog ongeveer 80% een aanvullende verzekering, maar tien jaar geleden was dat nog 90%. Dit komt met name doordat verzekerden de aanvullende verzekering als te duur ervaren en hierdoor steeds kritischer kijken naar het type dekking dat ze daadwerkelijk nodig hebben. De aanvullende zorgverzekering gaat daardoor steeds meer lijken op een abonnement waarvan de premie overeenkomt met de gemaakte zorgkosten. Verzekeraars bieden nu soms al polissen aan waarop verlies wordt geleden en daarom wordt de dekking van aanvullende zorgverzekeringen verkleind en/of wordt medische selectie toegepast. Op termijn kan dat zelfs betekenen dat de aanvullende verzekering helemaal verdwijnt. Een en ander blijkt uit een rapport van De Nederlandsche Bank.

Hoe kiest u de beste zorgverzekering voor 2018? Gebruik onze checklist om het nieuwe jaar óók financieel gezond van start te gaan.