1 februari 2017

Klant ASR wint woekerpoliszaak

ASR moet van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) kosten terugbetalen die zij ten onrechte heeft ingehouden op een woekerpolis. De zaak was aangespannen door ConsumentenClaim voor een klant met een Falcon Levensplan. Van dit product zijn er in Nederland circa 220.000 verkocht. De geschillencommissie van Kifid bepaalde dat ASR de eerste kosten inclusief gemist rendement moet terugbetalen. Deze kosten hebben onder andere betrekking op de advieskosten die destijds aan de tussenpersoon zijn uitbetaald. Ook heeft de klant recht op een hogere vergoeding voor het hefboom-/inteereffect. De polis moet nog herberekend worden, maar de totale vergoeding bedraagt rond de € 7.000. De toegewezen vergoeding is ruim 8 keer hoger dan de compensatie die de klant eerder had ontvangen. Vereniging Woekerpolis.nl, voor wie ConsumentenClaim vier collectieve procedures voert, reageert positief. Ab Flipse, voorzitter van de Vereniging Woekerpolis.nl: “Deze uitspraak geeft een enorme boost. Het oordeel van de geschillencommissie is namelijk belangrijk voor de collectieve procedure die wij tegen ASR voeren."

De uitspraak van het Kifid vindt u [hier]. Meer informatie op www.consumentenclaim.nl. ASR heeft laten weten in beroep te gaan tegen de uitspraak.