19 juli 2017

Ziekte mag niet leiden tot lagere WW

Ziekte mag niet leiden tot een lager dagloon voor de berekening van de WW, dat is het oordeel van de Centrale Raad van Beroep (ECLI:NL:CRVB:2017:2406). Werknemers die ziek zijn geweest zijn geweest en van hun werkgever het loon niet volledig doorbetaald hebben gekregen mogen daar dus geen schade van ondervinden bij de berekening van de hoogte van hun WW-uitkering. Voor 1 juli 2015 werd bij de dagloonvaststelling uitgegaan van het loon dat een werknemer zou hebben verdiend als hij niet ziek zou zijn geworden. De regelgeving is in 2015 aangepast, maar daarbij zijn fouten gemaakt. Per 2017 is de wet gerepareerd, maar nog niet voor werknemers die geen twee jaar ziek zijn geweest. Volgens de Centrale Raad van Beroep is bij de wijziging van de dagloonregels niet goed onderzocht wat de relevante feiten en belangen zijn van de zieke werknemers. Ook heeft men niet goed de financiële gevolgen van deze wijziging voor de (langdurig) zieke werknemers voor ogen gehad. Deze gevolgen kunnen ingrijpend zijn. Voor sommige werknemers kan dit zelfs betekenen dat zij terugvallen op een inkomen van 49% van het loon dat zij ontvingen voordat zij ziek werden. Het UWV moet nu de WW-uitkering van betreffende werkneemster opnieuw berekenen.

Meer informatie op www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep.