Nieuws & Tips

14 december 2018

Middeling vaak niet benut

Maar liefst 85% van de belastingplichtigen die recht zouden kunnen hebben op een teruggave maakt geen gebruik van de middelingsregeling.

Artikelen