Nieuws & Tips

17 juni 2020

Beroep op 'noodstopregeling' schulden vaker mogelijk

Door de coronacrisis zijn veel mensen acuut in financiële problemen gekomen. Om hen te helpen is er een noodstopprocedure. Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken) wil kijken of ze deze noodstop bij meer overheidsorganisaties kan inzetten.
16 juni 2020

Geen minimumtarief voor zzp'ers

Al jaren wordt geprobeerd om kaders vast te stellen waarmee eenvoudig kan worden vastgesteld of een zzp'er echt een zelfstandige is of toch in dienstbetrekking. Een en ander is van belang voor de fiscale regels die van toepassing zijn.

Artikelen