Nieuws & Tips

29 maart 2018

Trek uw reiskosten in verband met ziekte af!

Wat lang niet iedereen weet, is dat reiskosten bij ziekte aftrekbaar zijn in de aangifte inkomstenbelasting. Dat geldt niet alleen voor vervoerskosten naar arts en ziekenhuis, etc, maar soms ook voor de kosten van ziekenbezoek!

Artikelen