Colofon

FiscAlert en www.fiscalert.nl zijn publicaties van Alert Uitgeverij BV. Het zonder bronvermelding en/of zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of andere rechthebbenden overnemen en vermenigvuldigen van (delen van) artikelen en andere auteursrechtelijk beschermde werken, zoals bedoeld in artikel 15 van de Auteurswet, is niet toegestaan.
 


hoofdredacteur

Marcel Piket


redactie

Arjan Bosman,
drs Bert Otten, Luanda Polman-Prins


sales

marcel.piket@fiscalert.nl
 

redactieadres

FiscAlert
redactie@fiscalert.nl

klantenservice

klantenservice@fiscalert.nl

disclaimer

Hoewel door ons altijd de uiterste zorgvuldigheid wordt betracht bij het samenstellen van de inhoud en het geven van advies, aanvaarden FiscAlert noch Alert Uitgeverij BV enige aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie (zowel off- als online), ongeacht de vorm waarin deze informatie is verstrekt.