Colofon

FiscAlert en www.fiscalert.nl zijn publicaties van Hearst Netherlands. Het zonder bronvermelding en/of zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of andere rechthebbenden overnemen en vermenigvuldigen van (delen van) artikelen en andere auteursrechtelijk beschermde werken, zoals bedoeld in artikel 15 van de Auteurswet, is niet toegestaan.
 

directie

Luc van Os


uitgever

Remy Kluizenaar


hoofdredacteur

mr Marcel Piket


redactie

Luc Matter (eind- en webredacteur)
drs Bert Otten, Luanda Polman-Prins


marketing

Marie-Lorraine den Bieman


databasemanagement

Rosanne Smit, Lindy Kreemers


sales

Hearst Netherlands
 

redactieadres

FiscAlert
Postbus 10209
1001 EE Amsterdam

T 0900-FISCALERT (0900-3472253)
F 020-6208149
E  info@fiscalert.nl