Colofon

FiscAlert en www.fiscalert.nl zijn publicaties van Hearst Netherlands. Het zonder bronvermelding en/of zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of andere rechthebbenden overnemen en vermenigvuldigen van (delen van) artikelen en andere auteursrechtelijk beschermde werken, zoals bedoeld in artikel 15 van de Auteurswet, is niet toegestaan.
 

Country manager

Marscha Krouwel


uitgever

Remy Kluizenaar


hoofdredacteur

Marcel Piket


redactie

Luc Matter (eind- en webredacteur)
drs Bert Otten, Luanda Polman-Prins


marketing

Job Scheepers, Lianne Wijnands


sales

Hearst Netherlands
 

redactieadres

FiscAlert
Moermanskkade 500
1013 BC Amsterdam
redactie@fiscalert.nl

 

disclaimer

Hoewel door ons altijd de uiterste zorgvuldigheid wordt betracht bij het samenstellen van de inhoud en het geven van advies, aanvaarden FiscAlert noch Hearst enige aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie (zowel off- als online), ongeacht de vorm waarin deze informatie is verstrekt.