Contact
uitgever
Luc van Os
 
hoofdredacteur
mr Marcel Piket
 
redactie
Luc Matter (eind- en webredacteur)
drs Bert Otten, Luanda Polman-Prins
 
marketing
Yamila Hoekstra
 
databasemanagement
Rosanne Smit, Lindy Kreemers
 
productie
Arjan Ottevanger
 
sales
Hearst Netherlands click hier
 
FiscAlert en www.fiscalert.nl zijn publicaties van Hearst Netherlands. Het zonder bronvermelding en/of zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of andere rechthebbenden overnemen en vermenigvuldigen van (delen van) artikelen en andere auteursrechtelijk beschermde werken, zoals bedoeld in artikel 15 van de Auteurswet, is niet toegestaan
 
Redactieadres
 
FiscAlert
Postbus 10209
1001 EE Amsterdam
 
T  0900-FISCALERT (0900-3472253)
F  020-6208149
E  info@fiscalert.nl