07 juni 2019

10 gouden tips voor studenten

FiscAlert juni 2019 | jrg 25 nr 6 | p.16-17

FISCALERT

10 gouden tips voor studenten

Studenten laten vaak geld liggen. Hun (groot)ouders soms ook. Hoe kunnen ze dat voorkomen? Nou, zo!


Er komt veel af op een kersverse student: studiefinanciering, huisvesting, zorgverzekering, toeslagen. En dan hebben we het over de studie nog niet eens gehad. Met deze tips voor studenten — en soms ook voor hun ouders of grootouders — blijft het financiële deel van de studiestress onder controle.

1. Regel de zorgverzekering
Tot 18 jaar zijn kinderen gratis meeverzekerd met hun ouder(s). Daarna moeten ze zelf een verzekering afsluiten. De meeste verzekeraars bieden de mogelijkheid aan de polis automatisch om te zetten naar een eigen verzekering. Dat is niet per se de meest voordelige optie. Als er voldoende zorgverleners en ziekenhuizen in de buurt zijn die onder de dekking vallen — en dat is al snel het geval als je in een grote studentenstad woont — is een budget- of naturapolis voldoende. De meeste studenten hebben geen behoefte aan de aanvullende dekking. Wil je je toch aanvullend verzekeren, kijk dan naar de speciale studentenpakketten waarvan de dekking is afgestemd op wat jij als student nodig hebt. Ten slotte kun je overwegen om te kiezen voor een hoger eigen risico. Daardoor daalt de premie. Zorg er wel voor dat je je eigen risico kunt betalen.

Voor leerlingen en studenten:
Gewone tandheelkundige zorg is gratis totdat je 18 jaar bent. Bovendien kun je tot je 18de gebruik maken van de (extra) dekking van de aanvullende en tandartsverzekering van je ouders. Zorg ervoor dat je gebit vóór je 18de verjaardag helemaal op orde is gebracht.

Voor ouders:
Ook al heeft uw kind een eigen ziektekostenverzekering, tot hij of zij 27 jaar is — of zelf voldoende inkomsten heeft — kunt u de niet-vergoede ziektekosten die u voor uw kind betaalt (denk bijvoorbeeld aan tandartskosten) in uw eigen aangifte opvoeren als specifieke zorgkosten.

 

2. Maak slim gebruik van de studielening!