07 juni 2019

10 gouden tips voor studenten

FiscAlert juni 2019 | jrg 25 nr 6 | p.16-17

FISCALERT

10 gouden tips voor studenten

Studenten laten vaak geld liggen. Hun (groot)ouders soms ook. Hoe kunnen ze dat voorkomen? Nou, zo!


Er komt veel af op een kersverse student: studiefinanciering, huisvesting, zorgverzekering, toeslagen. En dan hebben we het over de studie nog niet eens gehad. Met deze tips voor studenten — en soms ook voor hun ouders of grootouders — blijft het financiële deel van de studiestress onder controle.

1. Regel de zorgverzekering
Tot 18 jaar zijn kinderen gratis meeverzekerd met hun ouder(s). Daarna moeten ze zelf een verzekering afsluiten. De meeste verzekeraars bieden de mogelijkheid aan de polis automatisch om te zetten naar een eigen verzekering. Dat is niet per se de meest voordelige optie. Als er voldoende zorgverleners en ziekenhuizen in de buurt zijn die onder de dekking vallen — en dat is al snel het geval als je in een grote studentenstad woont — is een budget- of naturapolis voldoende. De meeste studenten hebben geen behoefte aan de aanvullende dekking. Wil je je toch aanvullend verzekeren, kijk dan naar de speciale studentenpakketten waarvan de dekking is afgestemd op wat jij als student nodig hebt. Ten slotte kun je overwegen om te kiezen voor een hoger eigen risico. Daardoor daalt de premie. Zorg er wel voor dat je je eigen risico kunt betalen.

Voor leerlingen en studenten:
Gewone tandheelkundige zorg is gratis totdat je 18 jaar bent. Bovendien kun je tot je 18de gebruik maken van de (extra) dekking van de aanvullende en tandartsverzekering van je ouders. Zorg ervoor dat je gebit vóór je 18de verjaardag helemaal op orde is gebracht.

Voor ouders:
Ook al heeft uw kind een eigen ziektekostenverzekering, tot hij of zij 27 jaar is — of zelf voldoende inkomsten heeft — kunt u de niet-vergoede ziektekosten die u voor uw kind betaalt (denk bijvoorbeeld aan tandartskosten) in uw eigen aangifte opvoeren als specifieke zorgkosten.

 

2. Maak slim gebruik van de studielening!
Met de komst van het studentenleenstelsel is de basisbeurs ten grave gedragen voor nieuwe HBO- en WO-studenten. Dit stelsel biedt interessante mogelijkheden voor financiële planning. Hoe? Momenteel is de rente voor studieleningen vastgesteld op 0 procent (rentevastperiode 2019 tot en met 2023). Door dit ‘gratis’ geld opzij te zetten op een spaardeposito of te beleggen kun je als student het rendement in je eigen zak steken. Je zou het geld ook kunnen ‘doorlenen’ aan je ouders tegen een interessante rente die daarmee een deel van hun aflossingsvrije hypotheek aflossen (meestal kan 10 procent zonder boete worden afgelost). Het mes snijdt dan aan twee kanten: als student ontvang je onbelaste rente waarmee je (een deel van) je studiekosten kunt betalen. Je ouders betalen hypotheekrente aan jou in plaats van aan de bank, dus die rente blijft voor hen aftrekbaar in box 1. Simpel en effectief.

Meer informatie over het studieleenstelsel op www.duo.nl


3. Check recht op aanvullende beurs
Studenten die onder het leenstelsel vallen, kunnen soms gebruik maken van een aanvullende beurs die kan oplopen tot bijna 400 euro per maand (de hoogte is afhankelijk van het inkomen van de ouders). De beurs wordt omgezet in een gift als de student binnen 10 jaar zijn diploma haalt.

Maak een berekening op www.duo.nl


4. Vraag toeslagen aan
Veel jongeren hebben vanaf hun 18de jaar recht op toeslagen, maar dat blijken ze in de praktijk nog wel eens te vergeten. Als hun inkomsten per kalenderjaar beneden de (bijna) 30.000 euro blijven, hebben ze recht op de maximale zorgtoeslag (2018: 94 euro, 2019: 99 euro). En dan is er nog het hardnekkige misverstand dat studenten tot hun 23ste geen huurtoeslag kunnen aanvragen. Zolang je een zelfstandige woonruimte huurt (zie voor de definitie www.toeslagen.nl) heb je er gewoon recht op.

Zorgtoeslag over 2018 kun je nog aanvragen tot 1 september 2019. Bereken waar je recht op hebt op www.toeslagen.nl


5. Laat geen belastinggeld liggen
Het lijkt zo logisch om het niet te doen, en toch doen veel studenten het: belastinggeld laten liggen. Hoe zit dat? Studenten die naast hun studie een klein baantje hebben — een stagevergoeding kan ook —, krijgen van hun werkgever netto uitgekeerd. Maar over de bedragen die ze verdienen wordt vaak belasting ingehouden. Je kunt als student die ingehouden loonbelasting terugkrijgen van de Belastingdienst, maar dan moet je wèl aangifte doen. Dat is de enige manier om erachter te komen of er niet ergens geld is blijven liggen. Aangifte kun je tegenwoordig vrij simpel doen met de aangifte-app van de Belastingdienst. Of gewoon met de online aangifte op www.belastingdienst.nl

Aangifte doen kan tot vijf jaar terug, in 2019 dus nog over 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018.


6. Schenk fiscaal voordelig lijfrentetermijnen
Dit is een tip voor (groot)ouders van de student die zogenaamde ‘oud-regimepolissen’ hebben. Oud-regimepolissen zijn koopsompolissen (éénmalige premie) afgesloten vóór 1 januari 1992 en lijfrentepolissen (meerdere premies) afgesloten vóór 16 oktober 1990. Het voordeel van dit soort polissen is hun flexibiliteit. Als u de vrijvallende lijfrentetermijnen op uw eigen rekening laat storten, verdient u het verschil tussen het belastingtarief waartegen u toen de premie heeft afgetrokken en het belastingtarief waarin u nu zit. Als u de termijnen schenkt aan meerderjarige studerende (klein)kinderen met geen of laag inkomen, hoort de uitkering bij hun belaste inkomsten en is het verschil nog veel groter: door de heffingskortingen hoeft er waarschijnlijk weinig tot geen belasting betaald te worden. Wel moet 5,7 procent inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet betaald worden. Een beetje creatief puzzelen kan dus zomaar duizenden euro’s extra schelen!

Gebruik ons handige ‘Stappenplan schenken lijfrentetermijnen’ op www.fiscalert.nl downloads om het schenken slim en fiscaal waterdicht te regelen.


7. Help uw (klein)kind aan een studentenwoning
Nog een tip voor (groot)ouders van studenten. In veel studentensteden is er een tekort aan studentenkamers. Als u spaargeld heeft, overweeg dan deze voordelige ‘FiscAlert-truc’: De student koopt de woning met een familiebanklening, waarbij de leenovereenkomst zodanig wordt opgesteld dat ze voldoet aan de fiscale vereisten voor renteaftrek. De kans is groot dat die renteaftrek de student in eerste instantie geen extra belastingteruggaaf oplevert, bij gebrek aan een echte baan. Door een enkelvoudige rente af te spreken die pas opeisbaar is (en betaald wordt) in het jaar dat het (klein)kind naar verwachting zijn eigen inkomen heeft, is de rente pas vanaf dat moment aftrekbaar. Als het inmiddels afgestudeerde (klein)kind dan een echte baan heeft, kan hij of zij beter profiteren van de renteaftrek.

U leest er alles over in ons artikel ‘Koop een studentenwoning’ (FiscAlert september 2016, jrg 22 nr 7, p.16-17 online op www.fiscalert.nl ➤ huis & hypotheek). U vindt een ‘modelovereenkomst studentenwoning’ op www.fiscalert.nl ➤ downloads.


8. Begin tijdig met aflossen van de studieschuld
Na het jaar waarin voor het laatst studiefinanciering is ontvangen, hoef je de eerste twee kalenderjaren nog niet te beginnen met aflossen op de studielening. Daarna in principe wel. Eén op de vijf oud-studenten blijkt een betalingsachterstand te hebben, bijvoorbeeld omdat ze berichten van DUO hierover hebben gemist. Dat brengt extra kosten met zich mee. Check dus hoe je ervoor staat op Mijn DUO (www.duo.nl).

Heb je gekozen voor digitale post van Mijn DUO? Check dan in Mijn DUO of het e-mailadres nog klopt. Zo mis je geen enkel bericht.


9. Zet OV-studentenreisproduct tijdig stop
De boete voor een te laat stopgezet studentenreisproduct is 75 euro per halve maand. Wie zijn kaart ná de eerste maand nog steeds gebruikt, moet daarvoor zelfs 150 euro per halve maand betalen.

Hoe je je OV-kaart stopzet, lees je op www.duo.nl


10. Vraag je college- of lesgeld terug
Wie zich in de loop van het studiejaar uitschrijft (bijvoorbeeld na het afstuderen) kan vaak collegegeld terugkrijgen via de universiteit of hogeschool. Meerderjarige MBO’ers kunnen lesgeld terugkrijgen als ze vóór 1 mei zijn uitgeschreven. Doe dit via DUO, de aanvraag moet uiterlijk op 31 juli zijn ingediend.