09 januari 2017

15 Gouden tips voor 2017

FiscAlert januari 2017 | jrg 23 nr 1 | p.12-14

FISCALERT

15 Gouden tips voor 2017

Begin het jaar goed! Bespaar met onze tips eenvoudig honderden euro’s. En misschien nog wel veel méér…

1 Maak tijd voor uw geldzaken

Zet uw financiën op een rij en houd ze in de gaten. Met een goed overzicht op hoofdlijnen van uw financiële situatie heeft u in de regel niet meer dan uurtje per maand nodig om uw financiën te bewaken. Bovendien gaat u bewuster met uw geld om, waardoor u er (nog) meer uit haalt. Ook uw testament maakt deel uit van uw financiën. Laat het elke vijf jaar door een deskundige — bijvoorbeeld uw notaris — doorlichten om te kijken of de inhoud nog steeds overeenkomt met uw wensen en doelstellingen.

2 Spaar veilig

Check altijd bij De Nederlandsche Bank (www.dnb.nl) of de financiële instelling waar u uw geld wilt onderbrengen onder het depositogarantiestelsel valt. Leg bij voorkeur niet méér dan het maximaal door het depositogarantiestelsel gegarandeerde bedrag in (100.000 euro per rekeninghouder per bank, dus 200.000 euro bij een en/of-rekening) en neem de rentebijschrijvingen mee. Bedragen boven de garantie zijn namelijk vogelvrij als de bank onderuit gaat.

De zogenaamde ‘systeembanken’ (ABN Amro, ING, Rabobank en SNS) zullen tot het bittere eind door de overheid worden gesteund. We zijn daarom van mening dat het minder noodzakelijk is bij systeembanken uw saldo strikt binnen de grenzen van het depositogarantiestelsel te houden. Bij de overige banken zouden we dat wel doen.

3 Ga voor de hoogste rente