10 oktober 2017

5 tips bij echtscheiding

FiscAlert oktober 2017 | jrg 23 nr 8 | p.17

fiscaal

5 tips bij echtscheiding

Door een scheiding verandert er financieel en fiscaal nogal wat. Daarom is het belangrijk om een en ander goed op een rij te zetten, vóórdat u het echtscheidingsconvenant tekent!

1. Vergeet de tweejaarstermijn niet
Normaal gesproken is eigenwoningrente alléén aftrekbaar als de woning hoofdverblijf is. Op deze regel is voor scheidingssituaties een uitzondering: gedurende maximaal 2 jaar nadat één van beide partijen de gezamenlijke woning heeft verlaten, blijft ook de rente over het deel van de vertrokken partner aftrekbaar. Dat wil zeggen: zolang de achterblijvende partner feitelijk in de woning blijft wonen en de woning hem of haar tot hoofdverblijf dient. Probeer binnen de tweejaarstermijn tot overeenstemming te komen en uw financiën te regelen.

Langer rente aftrekken is mogelijk als de woning uiterlijk bij het aflopen van de tweejaarsperiode leeg te koop wordt gezet. Aftrek is dan mogelijk gedurende de bij verhuizingen geldende termijn (tot en met het derde kalenderjaar na het jaar van verhuizing).


2. Houd rekening met pensioen


Om het hele artikel te kunnen lezen moet u inloggen.

Log hier in