13 maart 2022

5 x belastingvoordeel

FiscAlert maart 2022 | jrg 28 nr 3 | p.30-31


fiscaal

5 x belastingvoordeel

Bij het doen van belastingaangifte kunt u uw aftrekposten verzilveren en is er vaak nog extra voordeel te halen. Met deze 5 tips betaalt u in elk geval niet te veel belasting!
 

1
Jongeren: doe altijd aangifte!

Omdat veel (vooral studerende en schoolgaande) jongeren de ene maand niet of nauwelijks werken en de andere maand wel, wordt vaak te veel belasting ingehouden omdat de heffingskortingen van de maanden waarin (bijna) niet werd gewerkt, nog niet benut zijn. Jongeren, ook de minderjarige, met een bijbaantje of een stagevergoeding waarover loonheffing is ingehouden, doen er dus goed aan om te checken of ze recht hebben op een teruggaaf van de Belastingdienst. In principe krijg je nooit meer terug dan er aan belasting is ingehouden. Heb je nog nooit aangifte gedaan, of had je vergeten aangifte te doen over sommige jaren? In 2022 kun je nog aangifte doen over de jaren 2017 tot en met 2021!


2
Pak extra korting voor AOW’ers